เป็นเบาหวานต้องระวัง! ติด COVID-19 อันตรายกว่าคนอื่นหลายเท่า

จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงไปทั่วโลก การดูแลป้องกันในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหากได้รับเชื้อไวรัส เพราะระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ เมื่อติดเชื้อจะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ที่เสี่ยง และอันตรายถึงชีวิต 

 

ดังนั้น คนเป็นโรคเบาหวาน ควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

 

  • ล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หลังจากสัมผัสสิ่งของต่างๆ หรือไอ จาม หรือหากไม่มีสบู่ให้ใช้แอลกอฮอ์ลเจล ที่มี ethyl alcohol อย่างน้อย 70% ในการทำความสะอาด
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนใกล้ชิด และเว้นระยะห่าวอย่างน้อย 1.8 - 2 เมตร
  • สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหากต้องออกไปพบปะผู้คน
  • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้สะอาด กับสิ่งของต่างๆที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง

 

ในยุค COVID-19 คนเป็นเบาหวานต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และอย่าลืมพบแพทย์ประจำตัวเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

 

 


RELATED POSTS