จุดเด่นความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด
480,000 บาท

เงินปลอบขวัญสูงสุด
1,200,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต

ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000

ทำไมถึงควรมีประกันเบาหวาน

 • คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน แม้จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานมาก่อน
 • ลดภาระทางการเงิน ในกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
 • ซื้อประกันโรคเบาหวาน โดยไม่ต้องซื้อประกันชีวิต

เงื่อนไขง่ายๆ ในการรับประกันเบาหวาน

 • อายุของผู้เอาประกันภับ 20 - 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 75 ปีบริบูรณ์
 • ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ไม่เกิน 8.5%
 • ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้ตรวจวัดการทำงานของไต (eGFR) เท่ากับหรือมากกว่า 60 ml/min หรือ Creatinine < 1.5 mg/dL
 • ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้เอาประกันภัยยังไม่พบว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นตา
 • ผู้เอาประกันภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และไม่มีประวัติการฉีดอินซูลิน

เช็คเบี้ยและรายละเอียดความคุ้มครอง

ฉันเป็น
เบาหวาน
ฉันดูแลผู้เป็น
เบาหวาน

สิทธิพิเศษของผู้สมัคร

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงบอกประวัติสุขภาพ
 • อายุที่รับประกัน 20-65 ปี ต่ออายุได้ถึง 75 ปี
 • ผ่อน 0% นาน 6 เดือน