จุดเด่นความคุ้มครอง

ตรวจเจอปั๊บรับเงินก้อน
สูงสุด 60,000 บาท

คุ้มครอง มะเร็งผิวหนัง
20% ของเงินเอาประกัน

เจอ จ่าย แต่ไม่จบ
ดูแลต่อเนื่อง

เบี้ยประกันไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
สมัครยิ่งเร็ว เบี้ยยิ่งถูก

อนุมัติง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 25,000 บาท

ทำไมถึงควรมีประกันมะเร็ง

  • อนุมัติง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท

เงื่อนไขง่ายๆ ในการรับประกันมะเร็ง

  • อายุรับประกันตั้งแต่ 1-60 ปี (ต่ออายุตั้งแต่ 61-65 ปี)
  • สุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนการทำประกันภัย

เช็คเบี้ยและรายละเอียดความคุ้มครอง

สิทธิพิเศษของผู้สมัคร

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงบอกประวัติสุขภาพ
  • เบี้ยคงที่ ยิ่งสมัครเร็ว ยิ่งคุ้ม
  • เลือกชำระรายเดือน, 3 เดือน, 6 เดือน หรือรายปี