รายละเอียดความคุ้มครอง
ทุนประกัน
50,000 บาท
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
0 บาท
ซ่อม
อู่
ค่าเสียหายส่วนแรก
0 บาท

ประกันชั้น 2+

6,600 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง
ทุนประกัน
50,000 บาท
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
0 บาท
ซ่อม
อู่
ค่าเสียหายส่วนแรก
0 บาท
ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองชีวิต
500,000 บาท/คน
คุ้มครองชีวิต
10,000,000 บาท/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
600,000 บาท
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
50,000 บาท
ประกันตัวผู้ขับขี่
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล
50,000 บาท

ให้เราติดต่อกลับ