รายละเอียดความคุ้มครอง
ทุนประกัน
250,000 บาท
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
250,000 บาท
ซ่อม
ห้าง
ค่าเสียหายส่วนแรก
0 บาท

ประกันชั้น 1

13,586 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง
ทุนประกัน
250,000 บาท
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
250,000 บาท
ซ่อม
ห้าง
ค่าเสียหายส่วนแรก
0 บาท
ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองชีวิต
500,000 บาท/คน
คุ้มครองชีวิต
10,000,000 บาท/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
1,000,000 บาท
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
100,000 บาท
ประกันตัวผู้ขับขี่
100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล
100,000 บาท

ให้เราติดต่อกลับ