เงื่อนไข

  • รับประกันเฉพาะรถทะเบียนกรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี และนครปฐม
  • รับประกันแบบ ซ่อมอู่
  • สำหรับรถส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่รถดัดแปลง
  • กรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด มีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท (สามารถอัพเกรดเป็นแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกได้ เพิ่มเพียง 300 บาท)
  • ประกันแบบ 3+ ไม่จำกัดอายุรถ ประกันแบบ 2+ คุ้มครองรถอายุไม่เกิน 20 ปี

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม 

  • มีส่วนลดติดกล้อง

ผ่อน 0%

3 เดือน 4 เดือน 6 เดือน
  

 

 

คลิก ดูรายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันชั้น 2+

ประกันชั้น 3+

 

ให้เราติดต่อกลับ