เงื่อนไข

  • รับประกันรถยุโรปและรถนำเข้า BMW รุ่นที่รับประกัน : Series 1, 3, 5, 7, X1, X3, X5, X6
  • รับประกันแบบ ซ่อมห้างและซ่อมอู่ 
  • สำหรับรถส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น ไม่ใช่รถรับจ้างหรือให้เช่า
  • ต้องตรวจสภาพรถ ก่อนการรับประกันภัย
  • ความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีอุบัติเหตุสวนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 7 คน
  • ทุนประกันภัยกำหนดตามเงื่อนไขมาตรฐาน (80% ของมูลค่าราคากลางซื้อขายรถยนต์)
  • ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง - หลังคาเหล็ก รถโหลดเตี้ย รถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด
  • บมจ.อาคเนย์ประกันภัย สงวนสิทธิ์รับประกันภัยตามยี่ห้อ / รุ่น และ / หรือช่วงทุนประกันภัยที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม 

  • มีส่วนลดติดกล้อง

ผ่อน 0%

3 เดือน 4 เดือน 6 เดือน
  

 

ให้เราติดต่อกลับ